Julia Hahn


Hair & Make Up Artist

Julia Hahn


Hair & Make Up Artist

Music Video for Josh
by Mutter & Vater Productions

Hair and Make Up // Julia Hahn
Hair Assistance // Jill Wälisch

Cast: Sandra Willmann & Nikolai Will


JULIA HAHN | HAIR & MAKE UP ARTIST | BERLIN | FASHION | FILM | ADVERTISING
CONTACT: MAIL@JULIAHAHNMAKEUP.COM

BERLIN – GERMANY, © 2024
IMPRINT / IMPRESSUM